Protokoły kontroli 2013

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z kontroli w zakresie zgodności danych wpisanych do SIO na dzień 30.09.2013 10.10.2013 r.

Protokół z kontroli w zakresie sprawdzenia zgodności danych wpisanych do Systemu Informacji Oświatowej w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. S. Grota Roweckiego w Cieszynie na dzień 30 września 2013 r. ze stanem faktycznym. 10.10.2013 r.

Protokół kontroli Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 04.10.2013

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm. ), w związku z art. 67 $ 1 i $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodes postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz 267). Zakres przedmiotowy kontroli: ocena...

Protokół z kontroli w zakresie zgodności danych wpisanych do SIO na dzień 10.09.2013 17.09.2013 r.

Protokół z kontroli w zakresie sprawdzenia zgodności danych wpisanych do Systemu Informacji Oświatowej w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie na dzień 10 września 2013 r. ze stanem faktycznym. 17.09.2013 r.

Protokół z kontroli analizy dochodów i wydatków, z uwzględnieniem przestrzegania kontroli finansowej 10.04.2013 r.

Protokół z kontroli analizy dochodów i wydatków, z uwzględnieniem przestrzegania kontroli finansowej, stopnia i sposobu wdrożenia kontroli zarządczej oraz realizacji zaleceń pokontrolnych. 10.04.2013 r.

Protokół z kontroli w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki 05.03.2013 r.

Protokół z kontroli w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach 05.03.2013 r.