Protokoły kontroli 2012

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z kontroli poprawności danych dotyczących uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 27.11.2012 r.

Protokół z kontroli poprawności danych dotyczących uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wpisanego do Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2012 r.

Protokół funkcjonowania kontroli zarządczej 11.04.2012

Celem kontroli było sprawdzenie w Jednostce funkcjonowania kontroli zarządczej poprzez weryfikację złożonych uprzednio informacji o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 na podstawie Zarządzenia nr WO.120.3.2011 Starosty Cieszyńskiego z dnia 27.01.2011 r. Sprawdzenie ponadto realizacji planu dochodów za 2011 r.