Protokoły kontroli 2011

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zalecenia pokontrolne Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UM WŚ 30.11.2011r.

Zalecenia pokontrolne opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr 106/K/2011 przeprowadzonej przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w dniach 09-13.09.2011 r.

Protokół kontroli Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego 17.10.2011

Kontrola przestrzegania zapisu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.) w związku z wprowadzoną nowelizacją dot. zapewnienia bieżącej ciepłej wody.

Protokół kontroli w zakresie sprawdzenia stanu wyposażenia klas i pracowni dydaktycznych 14.06.2011r.

Kontrola w zakresie sprawdzenia stanu wyposażenia klas i pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie.